Eko-Tipy

  • 5 jednoduchých krokov ako začať s recykláciou doma

    .

    Článok zameraný na význam recyklácie a jej vplyv na životné prostredie zdôrazňuje, že recyklácia je nevyhnutná v dnešnej dobe rastúceho množstva odpadu. Podáva 5 jednoduchých krokov, ako začať s recykláciou doma, vrátane separácie odpadu, správnej likvidácie nebezpečného odpadu, nákupu recyklovateľných produktov, kompostovania organického odpadu a zúčastnenia sa miestnych recyklačných programov. Tieto kroky majú pomôcť znížiť…